Administratiekantoor/ Boekhouder Amersfoort Utrecht Almere
Bel ons: 033-204 8702

ZZP Boekhouder

Diensten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Tarieven

Welke tarieven hanteren wij?

Over ons

Wie zijn wij en waarom Avesta Accounting?

Contact

Wilt u contact met ons opnemen?

 

WIJ VERZORGEN UW WINSTAANGIFTE+ JAARREKENING AL V.A. €299,-!

“Uw complete boekhouding al vanaf €69,- per maand”

BEL NU  voor een zorgeloze start”

 

Wat voor diensten bieden wij aan?

Jaarrekeningen / Belastingaangiften

Ondernemingsplan

ZZP-Pakket

MKB-Pakket

Loonadministratie

Loonadministratie | Boekhouder | Adminstratiekantoor

“EEN GOEDE ADVISEUR KOST Ú GÉÉN GELD, MAAR LEVERT U GELD OP”

 

Een goede accountant/boekhouder verdient zicht terug!

Bent u op zoek naar een Boekhouder, Administratiekantoor of Accountant voor uw onderneming? U wilt niet al te veel betalen? U wilt extra coaching en advies?

6x redenen waarom u zou moeten kiezen voor AVESTA

 • Wij verzorgen uw aangiften op tijd, correct en conform de huidige wetgeving;
 • Wij geven u altijd een terugkoppeling over de aandachtspunten in uw administratie;
 • Wij denken actief met u mee om de fiscale voordelen voldoende te benutten;
 • Wij zijn vriendelijk geprijsd en hebben een eerlijk en transparant verdienmodel;
 • Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor administratiekantoren;
 • Wij verzorgen uw aangiften middels ons eigen certificaat v.d. belastingdienst en hebben géén Digid-codes of inloggegevens nodig.

Uw betrouwbare belastingadviseur voor regio AMERSFOORT, ALMERE en UTRECHT, zoek niet langer verderklik hier voor een Gratis en Vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag snel met het wegwerken van achterstanden en begeleiden u graag bij een boekenonderzoek.

 

AVESTA  Finance & Control B.V.
Locatie 1: Groningerstraat 67
3812 EG, AMERSFOORT

Locatie 2: Papendorpseweg 99
3528 BJ Utrecht
Tel: 033-204 87 02
Mobiel: 064415 8957 (óók WhatsApp)

Zzp-boekhouder Amersfoort

 

AFAS exactonlineE-boekhoudenSnelstart logo

 

 


Huurkosten aftrekbaar voor thuiswerkende zzp’er

ZZP’ers mogen volgens een uitspraak van de Hoge Raad de volledige huur en de daarbij behorende kosten van hun woonhuis als fiscale aftrekpost opvoeren. Een van de voorwaarden is wel dat minimaal 10% van het huurhuis zakelijk wordt gebruikt.

Werkzaamheden als acquisitie, het plannen van werkzaamheden, uitbrengen van offertes en het bijhouden van de administratie worden door de ZZP’er verricht in een kamer in de woning. Wel moet u dit middels tijdregistratie hard kunnen maken.

Ondernemingsvermogen

In de aangifte voor de inkomstenbelasting voor het jaar 2010 heeft de zzp’er voor zijn werkkamer aanvankelijk € 902 aan huisvestingskosten in aanmerking genomen. Daarna heeft hij zich op het standpunt gesteld dat het volledige bedrag van de huisvestingskosten van € 9835 voor aftrek in aanmerking komt en dat op grond van artikel 3.19 Wet IB 2001 € 2700 als onttrekking voor privégebruik moet worden bijgeteld. De Inspecteur heeft € 902 in aftrek aanvaard.

Maar, volgens de uitspraak van de Hoge Raad is het huurrecht een vermogensrecht dat, mede, voor de ondernemingsuitoefening wordt gebruikt en zodoende tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend. In de uitspraak van het gerechtshof telde het ontbreken van een aparte opgang zwaar mee. De Hoge Raad stelt nu dat ‘onder “een tot zijn ondernemingsvermogen behorende woning” mede moet worden begrepen een tot het ondernemingsvermogen behorend huurrecht van een woning’.

Naast de huurkosten mogen ook overige ‘huisvestingslasten’ volledig worden opgevoerd als bedrijfslasten. Denk aan stroom, gas, water en verzekeringspremies.

Huursubsidie

Als u huursubsidie ontvangt let dan geldt de huursubsidie als inkomen. Die moet u dus bij optellen bij uw winst uit onderneming.

Niet voor iedereen

Let op: niet iedere ondernemer die een huis huurt en daar voor minimaal 10% van de woonruimte zakelijk gebruikt kan de huurkosten opvoeren. Een voorwaarde is namelijk dat er nog niet is afgerekend met de Belastingdienst. Dit kan zijn voor net gestarte, of nog te starten ondernemers, maar ook voor ondernemers die bijvoorbeeld in 2014 zijn opgestart en hun belastingaanslag over dat jaar nog niet hebben afgewikkeld.

ZZP’ers die al jaren ondernemer zijn, maar nog nooit de huurkosten als bedrijfskosten hebben opgevoerd, mogen nu niet ineens hun huurkosten als aftrekpost opvoeren. Verhuist een al bestaande ondernemer van een koop- naar een huurhuis, dan kunnen de huurkosten wel weer als aftrekpost worden opgevoerd, als dit tenminste vanaf het begin gebeurt.

Er is nu (18-8-2016) nog niet bekend of er misschien een reparatiewet komt zodat er ook met terugwerkende kracht huurkosten als ondernemingskosten kunnen worden opgevoerd.

Bijtelling voor ondernemerswoningen

De betaalde huur mag in aftrek gebracht worden op de winst, maar er moet wel een correctie worden aangebracht ter grootte van het eigenwoningforfait voor ondernemerswoningen. Dit forfait bedraagt in 2016 in de meeste gevallen 1,85% van de WOZ-waarde van de woning. Dit saldo moet dus af van de winst.

Woningwaarde Privé-onttrekking
Meer dan … Maar niet meer dan…
€ 12.500 1,05% van de WOZ-waarde
€ 12.500 € 25.000 1,35% van de WOZ-waarde
€ 25.000 € 50.000 1,50% van de WOZ-waarde
€ 50.000 € 75.000 1,65% van de WOZ-waarde
€ 75.000 € 1.050.000 1,85% van de WOZ-waarde
€ 1.050.000 € 19.425 + 2,35% van de rest WOZ-waarde boven € 1.050.000.

Vervanging VAR-verklaring door Wet DBA

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de modelovereenkomst. Aan de hand van vragen & antwoorden krijgt u een beeld van het hoe, wat en waarom van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Voor informatie over modelovereenkomsten en overige informatie verwijzen we naar deze link.

Algemene informatie voor ZZP-ers

ZZP staat voor zelfstandige zonder personeel

Als er geen sprake is van ondernemerschap of van een dienstbetrekking, maar als u wel werkzaamheden verricht die rendabel zijn, geniet u inkomsten uit overig werk. U bent dan bij ons bekend als ‘resultaatgenieter’. Uw resultaat wordt berekend alsof u ondernemer bent. Dit geeft u het recht om onder bepaalde voorwaarden gebruik te mogen van fiscale voordelen.

Aftrekbare kosten

U kunt de kosten die u maakt voor deze werkzaamheden aftrekken. Kosten met zowel een zakelijk als een privé-element kunt u niet of beperkt aftrekken. Voor zaken als de aanschaf en het gebruik van een auto, het uitvoeren van werkzaamheden en de aanschaf en het gebruik van een pand, gelden dezelfde regels als voor ondernemers. U hebt geen recht op bepaalde faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, investeringsaftrek (KIA- en MIA-regeling) en de fiscale oudedagsreserve.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is vervangen door modelovereenkomst (wet DBA)

Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als ZZP-er of freelancer? Dan kan het onduidelijk zijn of uw opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen over uw inkomsten. De modelovereenkomst geeft u meer duidelijkheid en voorkomt onverwachte correcties door de fiscus. Bij het ontbreken van een modelovereenkomst of de voorwaarden kan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer rekenen op een correctie op loonbelasting en de sociale premies.

Wanneer bent u ondernemer voor de Btw (omzetbelasting)?

Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de BTW of de omzetbelasting. Voor de btw bent u ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. U kunt uw activiteiten uitoefenen in de vorm van een eenmanszaak, een maatschap, een bv of een nv. Voor de btw maakt het niet uit in welke rechtsvorm u uw bedrijf of beroep uitoefent. Als de belastingdienst u als ondernemer voor de btw registreert, ontvangt u een btw-nummer.

Vooral als iemand pas voor zichzelf is begonnen of als ZZP-er werkt, is het wel eens onduidelijk of hij voor de btw ondernemer is en dus btw moet berekenen. Maar zelfs als iemand ondernemer voor de btw is, hoeft hij misschien geen btw te betalen. Bijvoorbeeld als:

 • het te betalen bedrag aan btw gering is en daarbij de KO-regeling van toepassing. Indien de ondernemer minder €1883,- aan btw (omzetbelasting) hoeft af te dragen kan zij de kleineondernemersregeling toepassen. Het voordeel hiervan moet wel worden toegevoegd aan uw bedrijfsresultaat.
 • er een btw-vrijstelling van toepassing is, bijvoorbeeld doordat de leveringen aan buitenlandse ondernemingen gebeuren of men met BTW-verlegd werkt.

Zzp’ers in de AWBZ-thuiszorg 

Vanaf 1 oktober 2012 kunnen zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) voor het leveren van AWBZ-thuiszorg onder voorwaarden rechtstreeks een contract afsluiten met een zorgkantoor, dus tussenkomst van een zorginstelling of uitzendbureau.

De voorwaarden voor deze vorm van contracteren vindt u in de ‘Raamovereenkomst AWBZ zzp’er – Zorgkantoor’, opgesteld door de ministeries van VWS en Financiën. Met een contract op basis van deze raamovereenkomst werkt de zorgverlener niet in loondienst bij het zorgkantoor.

Boekhouding opzetten

Voor ondernemers is het belangrijk een goede administratie op te zetten en bij te houden. U voldoet daarmee aan een wettelijke verplichting en het helpt u in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Het is belangrijk een goede administratie op te zetten en bij te houden, bij voorkeur digitaal. Niet alleen omdat u als ondernemer wettelijk verplicht bent om een goede administratie bij te houden en te bewaren. Het helpt u ook om op tijd nieuwe ontwikkelingen te voorzien, daarop in te spelen en op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen. Met een goede administratie legt u vast wat er in uw onderneming gebeurt en houdt u overzicht. Het is dan ook veel gemakkelijker om uw belastingaangifte in te vullen.

Digitaal factureren

In februari 2009 zijn de digitale en de papieren factuur aan elkaar gelijkgesteld. U mag zelf weten of u uw facturen digitaal of op papier verstuurt. Want de Belastingdienst stelt geen extra eisen meer als u digitale facturen wilt versturen. Natuurlijk moet uw klant digitale facturen ook willen ontvangen.

Rechtsvormen

Voordat u van start gaat, beslist u in welke vorm u uw onderneming gaat uitoefenen: alleen of samen met anderen. U kunt er ook voor kiezen om, eventueel samen met anderen een rechtspersoon zoals een BV, NV of een stichting in het leven te roepen. De rechtsvorm is niet alleen van belang voor aansprakelijkheid, maar is ook van invloed op uw belastingverplichtingen. Zo is een rechtspersoon de eigenaar van de onderneming en daarmee belastingplichtig voor de winst uit onderneming.

Rechtspersoon en natuurlijke personen

Er zijn belangrijke verschillen tussen een rechtspersoon en een onderneming die door uzelf wordt gedreven. Veel van die verschillen hebben te maken met de aansprakelijkheid. Als u de onderneming zelf drijft of samen met anderen (natuurlijke personen), bent u aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Bij een rechtspersoon bent u in principe niet aansprakelijk, maar is de rechtspersoon aansprakelijk. Daar staat dan wel tegenover dat u, eventueel samen met uw medeoprichters, kapitaal moet inbrengen in de rechtspersoon. Als startende ondernemer zult u in het algemeen een van de volgende rechtsvormen kiezen:

 • eenmanszaak
 • maatschap
 • vennootschap onder firma (vof)
 • man-vrouwfirma
 • commanditaire vennootschap (cv)
 • besloten vennootschap (bv)
 • stichting of vereniging

 

Interne links/ Onze linkpartners

ZZP-boekhouder, ZZP-Boekhouder Amersfoort, ZZp-Boekhouder Bunschoten-Spakenburg, ZZP-Boekhouder Harderwijk, ZZP-Boekhouder Hilversum, ZZP-Boekhouder Nijkerk, ZZP-Boekhouder Soest-Baarn, ZZP-Boekhouder Utrecht, ZZP-Boekhouder Zeist, Boekhouder-AmersfoortBoekhouder-Harderwijk, Boekhouder-Hilversum, Boekhouder-Nijkerk, Boekhouder-Soest-Baarn, Boekhouder-Utrecht, Boekhouder-Zeist, Belastingaangifte-Ondernemersaangifte, Belastingaangifte-Amersfoort, Belastingaangifte-Utrecht, Winstaangifte verzorgen- Hilversum, MKB-aangifte-Nijkerk, Aangifte-ZZP-Zeist, Ondernemersaangifte-Bunschoten-Spakenburg, ZZP-aangifte Harderwijk, Jaarrekening ZZP-MKB-Soest-Baarn, Administratiekantoor, Administratiekantoor Bunschoten-Spakenburg, Administratiekantoor-Harderwijk, Administratiekantoor-Hilversum, Administratiekantoor-Nijkerk, Administratiekantoor-Soest-Baarn, Administratiekantoor Utrecht, Administratiekantoor-Zeist, Accountant-boekhouder-Amersfoort, accountant-boekhouder-Utrecht, accountant-boekhouder-hilversum, accountant-boekhouder-Nijkerk, Accountant-boekhouder-Soest-Baarn, accountant-boekhouder-harderwijkhttp://accountant-boekhouder.nl/accountant-boekhouder-bunschoten-spakenburg/, Accountant-boekhouder-Zeist, Accountant-Boekhouder-Nijkerk, Diensten, Administratie, Aangifte omzetbelasting, Jaarrekeningen, Aangiften, Almere Loonadministratie, Belastingadvies, Belastingverlaging, Belastingcontrole/Boekenonderzoek, Tarieven-boekhouding, Vennootschapsbelasting, Fiscaal advies