Selecteer een pagina

NOAB-verklaring nodig?

 

NIWO-vergunning transportvergunningen

Bent u beroepsvervoerder met een vrachtauto met een laadvermogen van meer dan 500 kilo? Dan moet je beschikken over een eurovergunning (transportvergunning). Bij het aanvragen van een tranportvergunning moet u eerst aan vier kwaliteitseisen voldoen:

– Kredietwaardigheid en riscodragend vermogen
– Vakbekwaamheid
– Betrouwbaarheid
– Reeële vestiging

Om te bewijzen dat u kredietwaardig bent en over voldoende risicodragend vermogen beschikt, moet u een jaarrekening met verklaring van een accountant of administratiekantoor tonen. Uw vermogen komt tot stand door storting van kapitaal, inbreng voertuigen of een achtergestelde lening. Bron: www.Niwo.nl

Omdat veel zzp’ers of kleine ondernemingen niet zijn aangesloten bij een accountant of administratiekantoor kunt u bij ons een verklaring laten afleggen over uw jaarrekening ten behoeve van uw kredietwaardigheid en risicodragend vermogen.

Als lid van de NOAB zijn wij geautoriseerd om de aanvraag van uw NIWO-vergunningen te verzorgen. (Regeling wegvervoer goederen Art. 6 lid 6 b). Voor het beoordelen en afgeven van een balansverklaring hanteren we de onderstaande tarieven.

NIWO-Starters (maximaal een maand ingeschreven bij de KvK)

U gaat starten met een transportonderneming, dan hebben wij het onderstaande nodig om een verklaring te mogen afgeven:

– Geldig id-kaart of paspoort;
– Recente uittreksel Kamer van Koophandel;
– Recente bankafschrift van de zakelijke rekening met een saldo van minimaal €9.000,-

Let op: uw startvermogen mag niet tot stand zijn gekomen door een onderhandse lening.

Tarief: €250,- ex. Btw

NIWO-Bestaande ondernemingen

– Geldig id-kaart of paspoort;
– Recente uittreksel Kamer van Koophandel;
– Recente Jaarcijfers en de ondernemersaangifte;
– Grootboekkaarten;
– Kolommenbalans;
– laatste vier Btw-aangiften.

Let op: wij controleren de aangiften op juistheid, via de Belastingdienst

Tarief: va. €350,- ex. Btw

Voor de overige verklaringen als Verklaring winstprognose, Paychecked, CAO-verklaring PostNL, ZMP-toeslag en GLS kunnen we u een offerte uitbrengen. U bent mogelijk op onze website terecht gekomen door te zoeken naar Niwo-accountantsverklaring, Balansverklaring eurovergunning, Financiële draagkracht, Kredietwaardigheidscheck transportvergunning. 

Verklaring winstprognose aankoop woning of bedrijfspand

Het opstellen van winstprognoses is essentieel om inzicht te krijgen in je bedrijf en bij het aanvragen van krediet bij banken. De bedrijfsresultaten over het afgelopen jaar worden geanalyseerd en geëxtrapoleerd om de bedrijfsresultaten te voorspellen voor de komende maanden/jaren.

Hierbij kijken we naar de ontwikkelingen van de cijfers binnen het bedrijf en ontwikkelingen buiten het bedrijf. Ontwikkelingen buiten het bedrijf zijn bijvoorbeeld: de markt, omgeving en regelgeving.

Wij analyseren uw financiële overzicht met duidelijke toelichtingen en onderbouwingen zodat u een overzichtelijk inzicht krijgt over uw bedrijf en een hogere kans op een kredietverstrekking van de door u gekozen bank.

Beoordelen en goedkeuren van kredietaanvragen

Bij het aanvragen van krediet bij een bank is het vereist dat u een rapportage van uw persoonlijke  financiële situatie samenstelt en dat van uw bedrijf. Afhankelijk van de grootte van uw kredietaanvraag en de bank, moet u mogelijk de volgende punten laten zien en onderbouwen:

– uw definitieve jaarcijfers,
– overzicht van de actuele cijfers van het lopende boekjaar
– liquiditeitsprognose van het lopende boekjaar.
– Ondernemingsplan (indien uw onderneming minder dan 1 jaar bestaat)

Als gecertificeerd lid van de NOAB, kunnen wij u ondersteunen bij de kredietaanvragen. Wij zullen uw kredietaanvragen beoordelen en goedkeuren op basis van uw tussentijdse cijfers en prognoses.

Natuurlijk kan u de kredietaanvragen aan ons over laten. Wij zullen het gehele kredietrapportage opstellen en indienen bij de door u gekozen bank.

Beoordelen jaarrekening en fiscale aangiften

Wij controleren en beoordelen uw jaarrekeningen en fiscale aangiften op de juiste toepassing op de fiscale wet- en regelgeving en het optimaal benutten van de fiscale mogelijkheden. Omdat de fiscale wet- en regelgeving continu aangepast wordt, zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen zodat u nog steeds kan profiteren van de fiscale mogelijkheden.

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om de jaarrekeningen en fiscale aangiften door ons te laten doen. Met onze kennis en expertise kunt u gerust uw jaarrekeningen en fiscale aangiften aan ons over laten. Ook kunt u altijd langskomen voor het juiste fiscaal advies.

Contact

Voor de overige verklaringen als Verklaring winstprognose, Paychecked, CAO-verklaring PostNL, ZMP-toeslag en GLS kunnen we u een offerte uitbrengen. U bent mogelijk op onze website terecht gekomen door te zoeken naar Niwo-accountantsverklaring, Balansverklaring eurovergunning, Financiële draagkracht Kiwa, Kredietwaardigheidscheck transportvergunning. 

Neem gerust contact met ons op voor het uitbesteden van uw administratie, belasting- en bedrijfsadvies of afgeven van een verklaring. 

info@avestafinance.nl

033 - 204 87 02

Spacelab 47, 3824 MR, AMERSFOORT

Maandag t/m Vrijdag : 8:00 tot 18:00

12 + 10 =