Selecteer een pagina

AVESTA Tax & Finance B.V.

Met ruime kennis en expertise binnen de transportbranche helpen we ú graag en snel verder met het aanvragen van een NIWO-vergunning, afgeven van een WAS-verklaring (ZMP-toeslag) of het behalen van een Paychecked certificering.

Arian Hosseini

Lid van de Nederlandse orde van administratie en belastingdeskundigen

Binnen 48 uur

v.a. 275,- euro

Landelijk actief

700 transportbedrijven gingen u voor

Waarom?

Als gecertificeerd lid van NOAB, zijn wij beëdigd tot het afgeven van een balansverklaring voor het aanvragen van (NIWO) eurovergunning. </h2

Voor het beoordelen en afgeven van een verklaring hanteren we de onderstaande tarieven.

Onze werkwijze is vrij eenvoudig, u mailt ons het onderstaande gegevens en we zullen uw aanvraag binnen twee werkdagen afhandelen. Uw gegevens en documenten worden uiteraard strikt en veilig gedocumenteerd.

NIWO-Starters (bijna geen activiteiten verricht)

U gaat starten met uw transportonderneming, dan hebben wij het onderstaande nodig, om een verklaring te mogen afgeven:
– Geldig id-kaart of paspoort;
– Recente uittreksel Kamer van Koophandel;
– Recente bankafschrift van de zakelijke rekening met een saldo van minimaal €9.000,-

Let op: uw startvermogen mag ook tot stand zijn gekomen door een achtergestelde lening. Neem gerust contact met ons op voor andere mogelijkheden.

Tarief: €275,- ex. Btw

NIWO-Bestaande ondernemingen

– Geldig id-kaart of paspoort;
– Recente uittreksel Kamer van Koophandel;
– Recente Jaarcijfers en de ondernemersaangifte;
– Grootboekkaarten en de kolommenbalans;
– Activastaat en de eventuele leasecontracten;
– laatste vier Btw-aangiften.
Let op: wij controleren de aangiften via de Belastingtelefoon op juistheid.
Tarief: va. €395,- ex. Btw

Voor de overige diensten als Paychecked en de ZMP-toeslag kunnen we u een offerte uitbrengen.

Stappenplan aanvragen nieuwe Eurovergunning

Onder 1. staat het aanvraagformulier met de bijbehorende toelichting, waarin u nog eens kunt nalezen aan welke voorwaarden u moet voldoen en welk aanvraagformulier VOG u nodig heeft. In enkele gevallen dient u ook een verklaring inbreng vakbekwaamheid in te vullen. Het onderzoeksprotocol risicodragend vermogen is bedoeld voor de bevoegde accountant / deskundige die zijn aangesloten bij NOAB, RB of NBA. AVESTA Tax & Finance B.V. is een erkend lid van de NOAB en mag een balansverklaring afgeven.

Digitaal indienen

Aanvraag digitaal indienen

1. Aanvraagformulier Eurovergunning incl. toelichting (versie april 2017)
2. Aanvraagformulier VOG Natuurlijk Persoon 
Gebruik bovenstaand formulier. De NIWO heeft alvast een aantal gegevens ingevuld, specifiek voor de Eurovergunning. U kunt deze ook digitaal aanvragen.
De NIWO kan een digitale aanvraag voor u voorbereiden. U hoeft dan niet meer fysiek naar de gemeente.
3. Aanvraagformulier VOG Rechtspersoon : V.o.f., B.V. of maatschap Download dit formulier rechtstreeks van de Justis-website
4. Verklaring inbreng vakbekwaamheid (versie april 2017)
Let op: alleen in te vullen als een werknemer of een extern ingehuurde vervoersmanager het vakdiploma inbrengt.
5. Onderzoeksprotocol voor bepaling risicodragend vermogen, AVESTA Tax & Finance B.V.  is aangesloten bij NOAB en bevoegd een balansverklaring af te geven.

Voorwaarden voor het aanvragen van NIWO-vergunning

U komt in aanmerking voor verlenging als uw huidige Eurovergunning nog geldig is. De NIWO beoordeelt of u nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Reële vestiging

De onderneming moet kunnen beschikken over een reële vestiging in Nederland. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een werkelijke en duurzame vestiging. Het bedrijf moet over minimaal één voertuig beschikken.

Kredietwaardigheid

U bent kredietwaardig als u beschikt over een bedrijfskapitaal van € 9000,- voor het eerste voertuig en € 5000,- voor ieder volgend voertuig. Dus stel u heeft drie voertuigen dan is het: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van risicodragend vermogen. De kredietwaardigheid kunt u aantonen met een jaarrekening (balansgegevens) eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en daarbij een verklaring van AVESTA Tax & Finance B.V..

Als een aanvraag vóór 1 oktober wordt ingediend, dan accepteert de NIWO de jaarrekening over maximaal twee jaar voorafgaand aan het lopende jaar. Als een aanvraag ná 1 oktober wordt ingediend, dan wordt alleen de jaarrekening over het daaraan voorafgaande jaar geaccepteerd.

Bij de beslissing op uw aanvraag stelt de NIWO vast of uw bedrijf wordt aangemerkt als zogeheten risicobedrijf. Hiervan is sprake als uw eigen vermogen is aangevuld met een achtergestelde lening of als de solvabiliteitsratio (eigen vermogen t.o.v. totale vermogen) lager is dan 20%. De NIWO toetst deze bedrijven jaarlijks op kredietwaardigheid. Een risicobedrijf moet dit aan de hand van financiële gegevens, zoals een jaarrekening, een vermogensopstelling of een belastingaangifte aantonen.
Ook hiervoor kunt u terecht bij AVESTA Tax & Finance B.V..

Vakbekwaamheid

De vervoersmanager, degene die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden, moet vakbekwaam zijn. Dit wordt aangetoond met een erkend vakdiploma Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg. Als meerdere personen leiding geven moet minimaal één voldoen aan de eis. De vervoersmanager moet in de Europese Unie wonen.
Als de eigenaar, directeur of vennoot (de bestuurder) van de onderneming zelf het vakdiploma bezit, dan is deze persoon de vervoersmanager.
Beschikt de ondernemer niet zelf over het vakdiploma, dan mag deze een vervoersmanager aantrekken, bijvoorbeeld een procuratiehouder of bedrijfsleider. Deze moet permanent en daadwerkelijk leiding geven aan de vervoerswerkzaamheden en een reële band hebben met de onderneming. U dient in dat geval een ‘verklaring inbreng vakbekwaamheid’ in te vullen. Lees meer over het onderzoek naar de inbreng van vakbekwaamheid binnen een onderneming.

Vanaf 1 januari 2015 mag een vervoersmanager zijn vakdiploma inbrengen bij maximaal 4 transportbedrijven met een totaal wagenpark van maximaal 50 voertuigen. Wel mag een interne vervoersmanager in beginsel bij 1 onderneming of 1 holding een onbeperkt aantal voertuigen beheren.

Betrouwbaarheid

U toont dit aan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor NP en/of RP. Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft deze verklaringen af. De VOG mag maximaal twee maanden oud zijn, ten tijde van het indienen van de aanvraag bij de NIWO.

 • Als de rechtsvorm van uw onderneming een B.V., V.o.f. of maatschap is, dan vraagt u de VOG RP schriftelijk aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid met het formulier VOG RP (rechtspersonen).
 • Als de rechtsvorm een eenmanszaak is, dan vraagt u de VOG NP aan via uw gemeente met het formulier VOG NP (natuurlijke personen). Dit kan ook digitaal.
 • En alleen als er een vervoersmanager is aangetrokken (zie vakbekwaamheid), dan moet voor deze persoon apart een VOG NP aangevraagd worden via de gemeente met het formulier VOG NP (natuurlijke personen). Dit kan ook digitaal.
 • Per 1 mei 2016 worden bij de toetsing door het ministerie van Justitie en Veiligheid niet langer die bestuurders meegenomen die woonachtig zijn in het buitenland en/of niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit. In die gevallen dient er een aparte VOG NP te worden overgelegd. Deze VOG NP wordt aangevraagd in het land waar men woonachtig is cq land van herkomst.

Wet Bibob

De NIWO kan een Eurovergunning weigeren of intrekken op basis van een advies van Bureau Bibob. In het Bibob-advies staat of en in welke mate er gevaar bestaat dat de Eurovergunning voor criminele activiteiten wordt of zal worden misbruikt. De NIWO vraagt alleen een Bibob-advies aan, als daar aanleiding toe is. De NIWO heeft deze werkwijze vastgelegd in de Beleidsregel Bibob.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

De onderneming moet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven staan. De NIWO haalt deze gegevens zelf uit het Handelsregister, een KvK-uittreksel is niet meer nodig.

Eurovergunning

 • Behandeling aanvraag Eurovergunning € 235,00

Vergunningsbewijzen

 • Afgifte Eurovergunningsbewijs
  € 25,00
 • Jaarlijks heffing per (Euro)vergunningsbewijs (per halfjaar € 11,85)
  € 23,70

Voor de heffing ontvangt u 2 x per jaar een factuur. U wordt aangeslagen voor het aantal (Euro-)vergunningsbewijzen dat op peildatum bij u in bezit is. De peildata zijn 1 januari en 1 juli.

Deze tarieven gelden per 1 januari 2019. De NIWO brengt sinds 1 januari 2017 geen btw meer in rekening, omdat de NIWO dan een publiekrechtelijk zbo is geworden.

Verlenging Eurovergunning

Een Eurovergunning is vijf jaar geldig. Ongeveer een half jaar voordat uw Eurovergunning afloopt, stuurt de NIWO een e-mail om u eraan te herinneren dat u een aanvraag voor verlenging van uw Eurovergunning moet indienen.

Als vastgesteld is dat u nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet wordt uw aanvraag toegewezen. Uw Eurovergunning wordt dan verlengd met een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de einddatum van uw huidige geldige vergunning.

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag digitaal indienen op het NIWO-ondernemersloket. U logt in met eHerkenning. Dit is uw digitale identificatie, als gemachtigde namens de onderneming. Daarna vult u een webformulier in en uploadt u de benodigde bewijsstukken.
U kunt uw aanvraag digitaal indienen op het NIWO-ondernemersloket. U logt in met eHerkenning. Dit is uw digitale identificatie, als gemachtigde namens de onderneming. Daarna vult u het webformulier in en uploadt u de benodigde bewijsstukken.

Een complete aanvraag voor verlenging van de Eurovergunning bestaat uit:

Digitaal indienen

Aanvraag digitaal indienen

1. Aanvraagformulier verlenging Eurovergunning
(niet nodig bij een digitale aanvraag op het NIWO ondernemersloket )
2. Vakdiploma(‘s)
3. Recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG NP en/of VOG RP)
Maximaal twee maanden oud, ten tijde van het indienen van de aanvraag bij de NIWO.
Vanwege drukte (bij Justis) duurt het aanvragen van een VOG NP/RP momenteel vrij lang, houdt rekening met 4 tot 8 weken. In afwachting van uw VOG adviseren wij u om u uw Eurovergunning aanvraag wel alvast in te dienen bij de NIWO.
4. Jaarrekening (balansgegevens) eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en daarbij de vereiste verklaring van een deskundige die is aangesloten bij de NBA (RA- of AA-accountant), de NOAB of het Register Belastingadviseurs.
5. Wanneer bij verlenging blijkt dat er een andere vervoersmanager (=degene met vakdiploma) is, en deze is werknemer of extern ingehuurd: arbeidsovereenkomst van de werknemer of (management)overeenkomst extern ingehuurde vervoersmanager

NB: Uw digitale aanvraag kan tussentijds bewaard worden, de aanvraag is dan nog niet ingediend bij de NIWO.

Betaling

Als u uw aanvraag digitaal via het ondernemersloket indient, kunt u kiezen: direct betalen met Ideal of later via een bankoverschrijving. De factuur ontvangt u enkele minuten nadat u op Indienen heeft geklikt. Als u de aanvraag op papier indient, dan ontvangt u binnen twee werkdagen per e-mail een factuur voor de behandelingskosten van uw aanvraag. Zodra het factuurbedrag op de rekening van de NIWO staat bijgeschreven, gaat de NIWO uw aanvraag behandelen.

Behandeltermijn

De NIWO neemt binnen 8 weken een beslissing. Dit is de wettelijke termijn. Deze termijn begint zodra de u de behandelkosten heeft betaald en de NIWO alle gegevens voor de beoordeling van uw aanvraag heeft ontvangen. Als er stukken ontbreken, dan wordt de behandeltermijn opgeschort, totdat de stukken zijn ontvangen.

Beslissing

Per post ontvangt u de beslissing op uw aanvraag, de beschikking. Als uw verlengingsaanvraag is toegewezen, ontvangt gelijktijdig met de beschikking de nieuwe Eurovergunning (‘origineel’) en de bijbehorende Eurovergunningsbewijzen (‘kopie’) voor op uw voertuigen.

Tarieven

Verlenging Eurovergunning

 • Behandeling aanvraag verlenging Eurovergunning € 120,00
 • Afgifte Eurovergunningbewijs (max. 5 jaar geldig) € 25,00
 • Afgifte overbruggingsbewijs (max. 6 maanden geldig) € 25,00

Deze tarieven gelden per 1 januari 2019. De NIWO brengt sinds 1 januari 2017 geen btw meer in rekening, omdat de NIWO dan een publiekrechtelijk zbo is geworden.

Verlenging Eurovergunning

Een Eurovergunning is vijf jaar geldig. Ongeveer een half jaar voordat uw Eurovergunning afloopt, stuurt de NIWO een e-mail om u eraan te herinneren dat u een aanvraag voor verlenging van uw Eurovergunning moet indienen.

Als vastgesteld is dat u nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet wordt uw aanvraag toegewezen. Uw Eurovergunning wordt dan verlengd met een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de einddatum van uw huidige geldige vergunning.

Toetsing ‘risicobedrijven’

Sinds begin 2015 stelt de NIWO bij de eerste aanvraag of verlenging van een Eurovergunning vast of een transportbedrijf aangemerkt moet worden als zogeheten ‘risicobedrijf’. De NIWO gebruikt de term ‘risicobedrijf’ simpelweg omdat deze term voortvloeit uit Europese wet-en regelgeving.

Van een ‘risicobedrijf’ is sprake als het eigen vermogen wordt aangevuld met een achtergestelde lening, of als de solvabiliteitsratio minder dan 20% is (= eigen vermogen ten opzichte van totale vermogen). Het transportbedrijf voldoet bij de aanvraag van een vergunning aan de eis van kredietwaardigheid. Aangezien het bedrijf als ‘risicobedrijf’ is aangemerkt, zal de NIWO dit na een jaar opnieuw toetsten.

Overigens worden alle vergunninghouders in het wegvervoer elke vijf jaar aan de vergunningsvoorwaarden getoetst. Dit gebeurt in het kader van de verlenging van de Eurovergunning.

U bent mogelijk op onze website terecht gekomen door te zoeken naar Niwo-accountantsverklaring, Balansverklaring eurovergunning, Financiële draagkracht, Kredietwaardigheidscheck transportvergunning.

Contact ons

Neem gerust contact met ons op voor het uitbesteden van uw administratie, belasting- en bedrijfsadvies of afgeven van een verklaring. 

info@avestafinance.nl

033 - 204 87 02

Spacelab 47, 3824 MR, AMERSFOORT

Maandag t/m Vrijdag : 8:00 tot 18:00